Welkom bij Van Zuilekom Waterveiligheid

Met onze expertise kan uw waterveiligheid m.b.t. legionellapreventie, -beheer en deugelijk drinkwater volledig worden ondervangen.

De werkwijze die voor Van Zuilekom Waterveiligheid wordt gehanteerd;
- Middels een vrijblijvend oriënterend gesprek worden de huidige wet- en regelgeving omtrent Legionella preventie en deugdelijk drinkwater besproken.
- Na het vrijblijvende gesprek kan er direct een indicatie m.b.t. de advieskosten, tijdsbestek werkzaamheden en planning worden afgegeven.
- Bent u tevreden over het gesprek en de toegestuurde offerte, dan zullen de werkzaamheden in overleg worden ingepland.
- Binnen 3 weken na uitvoering van de opname/inspectie zal u het betreffende rapport digitaal ontvangen.
- Na ontvangst van het betreffende rapport kan er een bespreking worden ingepland ter instructie.

Risicoanalyse &
Beheersplan

Tekst toe te voegen

NEN1006 &
Beheersinstructie

Voldoet u momenteel aan uw Zorgplicht? Bent u op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving omtrent uw (leiding)waterinstallatie?

Brononderzoek &
Advies

Tekst toe te voegen

(Legionella)
Watermonsters

Tekst toe te voegen